/
Палітыка прыватнасці

Палітыка прыватнасці

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1. Дадзеная Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі персанальных даных (далей – Палітыка) вызначае дзейнасць Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Моліфлекс», зарэгістраванага на адрас: Рэспубліка Беларусь, 220104, г.Мінск, вул. Альшэўскага 76А УНП 193645251 (далей – Кампанія або Аператар) у стаўленні апрацоўкі персанальных даных.

1.2. Сапраўдная Палітыка распрацавана ў мэтах выканання патрабаванняў Закона Рэспублікі Беларусь ад 07.05.2021 №99-3 “Аб абароне персанальных даных”.

1.3. Палітыка вызначаецца ў адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі прававымі актамі:
· Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь;
· Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь;
· Закон Рэспублікі Беларусь ад 07.05.2021 N 99-З “Аб абароне персанальных даных” (далей – Закон);
· Закон Рэспублікі Беларусь ад 21.07.2008 N 418-З “Аб рэгістры насельніцтва”;
· Закон Рэспублікі Беларусь ад 10.11.2008 N 455-З “Аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі”;
·  Іншыя нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь і нарматыўныя дакументы ўпаўнаважаных органаў дзяржаўнай улады.

1.4. Тэрміны і азначэнні, якія змяшчаюцца ў арт. 1 Закона, выкарыстоўваюцца ў гэтай Палітыцы з аналагічным значэннем.

1.5. У дадзенай Палітыцы выкарыстоўваюцца наступныя тэрміны:
Сэрвісы – гэта любыя сэрвісы, прадукты, праграмы, мерапрыемствы, паслугі Кампаніі.
Сайты – https://vipmatras.by/ і іншыя прыналежныя Кампаніі сайты, а таксама паддамены гэтых сайтаў.

1.6. Дзеянне гэтай Палітыкі распаўсюджваецца на ўсе аперацыі, якія здзяйсняюцца Аператарам з персанальнымі данымі з выкарыстаннем сродкаў аўтаматызацыі або без іх выкарыстання.

1.7. Сапраўдная Палітыка набывае моц з моманту яе зацвярджэння.

2. КАТЭГОРЫІ СУБ'ЕКТАЎ ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ І АБ'ЁМ АБРАБАТВАЕМЫХ ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ

2.1. Аператар апрацоўвае персанальныя дадзеныя, якія могуць быць атрыманы ад наступных суб’ектаў персанальных дадзеных: удзельнікі Кампаніі і афіляваныя асобы Кампаніі; работнікі Кампаніі, былыя работнікі, кандыдаты на заняцце вакантных пасад; контрагенты і кліенты Кампаніі, якія з’яўляюцца фізічнымі асобамі; прадстаўнікі і/або работнікі контрагентаў і кліентаў Кампаніі, якія з’яўляюцца юрыдычнымі асобамі ці індывідуальнымі прадпрымальнікамі; наведвальнікі Сайтаў, Сэрвісаў Кампаніі; асобы, якія падалі Кампаніі персанальныя дадзеныя шляхам афармлення падпісак на рассылку, пры адпраўцы водгукаў, зваротаў, шляхам запаўнення анкет у ходзе праводзімых Кампаніяй рэкламных і іншых мерапрыемстваў; асобы, якія падалі персанальныя дадзеныя Кампаніі іншым шляхам.

2.2. Аператар апрацоўвае наступныя персанальныя даныя суб’екта персанальных дадзеных:

прозвішча Імя імя па бацьку; пол; Дата нараджэння; Адрас электроннай пошты; нумар тэлефона; месца пражывання; гісторыя запытаў і праглядаў на Сайтах і Сэрвісах Кампаніі; іншая інфармацыя (названы пералік можа скарачацца або пашырацца ў залежнасці ад канкрэтнага выпадку і мэт апрацоўкі).

2.3. Для аналізу працы Сайтаў і Сэрвісаў Аператар апрацоўвае такія даныя, як: IР-адрас; інфармацыя аб браўзэры; даныя з файлаў cookie; адрасы запытаных старонак; час доступу.

2.4. Аператар забяспечвае адпаведнасць зместу і аб’ёму апрацоўваных персанальных дадзеных заяўленым мэтам апрацоўкі і пры неабходнасці, прымае меры па ўхіленні іх надмернасці па стаўленні да заяўленых мэт апрацоўкі.

2.5. Аператар апрацоўвае біяметрычныя персанальныя даныя толькі пры ўмове згоды суб’екта персанальных даных або без згоды ў іншых выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

2.6. Аператар не ажыццяўляе апрацоўку спецыяльных персанальных даных, якія датычацца расавай, нацыянальнай прыналежнасці, палітычных поглядаў, членства ў прафесійных саюзах, рэлігійных і іншых перакананняў, здароўя, палавога жыцця, прыцягнення да адміністрацыйнай або крымінальнай адказнасці, за выключэннем выпадкаў, калі суб’ект персанальных даных самастойна падаў такія даныя Аператару, альбо яны сталі вядомыя Аператару ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

2.7. Аператар у выпадку неабходнасці для дасягнення мэт апрацоўкі мае права перадаваць персанальныя даныя трэцім асобам з выкананнем патрабаванняў заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

3. МЭТЫ ЗБОРУ ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ

3.1. Аператар ажыццяўляе апрацоўку персанальных даных у наступных мэтах:

ажыццяўленне камунікацый з суб’ектамі персанальных даных; здзяйсненне розных здзелак з суб’ектамі персанальных дадзеных, іх наступнае выкананне, а пры неабходнасці – змена і скасаванне (спыненне); прадастаўленне суб’ектам персанальных даных Сэрвісаў Кампаніі; прадастаўленне суб’ектам персанальных дадзеных інфармацыі аб дзейнасці Кампаніі, аб распрацоўцы Кампаніяй новых Сайтаў і Сэрвісаў; адпраўка суб’ектам персанальных дадзеных апавяшчэнняў, камерцыйных прапаноў, паведамленняў рэкламна-інфармацыйнага характару; правядзенне Кампаніяй акцый, апытанняў, інтэрв’ю, тэсціраванняў на Сайтах і Сэрвісах Кампаніі; ацэнка і аналіз працы Сэрвісаў Кампаніі, кантроль і паляпшэнне якасці Сэрвісаў Кампаніі; інфармаванне аб рабоце Сайтаў Кампаніі; рэгістрацыя і абслугоўванне акаўнтаў на Сайтах і ў Сэрвісах Кампаніі; апрацоўка зваротаў і запытаў, якія атрымліваюцца ад суб’ектаў персанальных даных; прыцягненне кандыдатаў на заняцце вакантных пасад Кампаніі; вядзенне кадравай работы і арганізацыя ўліку работнікаў Кампаніі; фарміраванне статыстычнай справаздачнасці, правядзенне даследаванняў; ажыццяўленне гаспадарчай дзейнасці; ажыццяўленне іншых паўнамоцтваў і абавязкаў, ускладзеных на Аператара заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

4. АСНОЎНЫЯ ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ АПЕРАТАРА
І СУБ'ЕКТА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ

4.1. Аператар мае права:

атрымліваць ад суб’екта персанальных даных дакладныя інфармацыю і/або дакументы, якія змяшчаюць персанальныя даныя; запытваць у суб’екта персанальных даных інфармацыю аб актуальнасці і дакладнасці прадастаўленых персанальных даных; адмовіць суб’екту персанальных даных у задавальненні патрабаванняў аб спыненні апрацоўкі яго персанальных даных і/або іх выдалення пры наяўнасці падстаў для апрацоўкі, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, у тым ліку калі яны з’яўляюцца неабходнымі для заяўленых мэт іх апрацоўкі.

4.2. Аператар абавязаны:

апрацоўваць персанальныя даныя ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь; забяспечваць абарону персанальных даных у працэсе іх апрацоўкі; прымаць меры па забеспячэнні дакладнасці апрацоўваных ім персанальных даных, уносіць змены ў персанальныя даныя, якія з’яўляюцца няпоўнымі, састарэлымі ці недакладнымі; разглядаць заявы суб’ектаў персанальных даных па пытаннях апрацоўкі персанальных даных і даваць на іх матываваныя адказы; прадастаўляць суб’екту персанальных даных інфармацыю аб яго персанальных даных, аб іх прадастаўленні трэцім асобам; спыняць апрацоўку персанальных даных, а таксама ажыццяўляць іх выдаленне або блакіраванне пры адсутнасці падстаў для іх апрацоўкі, а таксама па патрабаванні суб’екта персанальных даных; выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

4.3. Суб’ект персанальных дадзеных мае права:

на атрыманне інфармацыі, якая датычыцца апрацоўкі Аператарам яго персанальных даных; на занясенне змен у свае персанальныя дадзеныя ў выпадку, калі персанальныя даныя з’яўляюцца няпоўнымі, састарэлымі ці недакладнымі; на водгук сваёй згоды на апрацоўку персанальных даных; на атрыманне інфармацыі аб прадастаўленні сваіх персанальных даных трэцім асобам; на спыненне апрацоўкі сваіх персанальных даных, у тым ліку іх выдаленне, пры адсутнасці падстаў для іх апрацоўкі; на абскарджанне дзеяння/бяздзеянняў і рашэння Аператара, які адносіцца да апрацоўкі яго персанальных даных, ва ўпаўнаважаны орган па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных у парадку, устаноўленым заканадаўствам; на ажыццяўленне іншых правоў, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

4.4. Суб’ект персанальных даных абавязаны:

прадастаўляць Аператару выключна дакладныя звесткі аб сабе; у выпадку неабходнасці прадастаўляць Аператару дакументы, якія змяшчаюць персанальныя даныя ў аб’ёме, неабходным для мэты іх апрацоўкі; інфармаваць Аператара аб зменах сваіх персанальных даных.

4.5. Асоба, якая прадаставіла Аператару няпоўныя, састарэлыя, недакладныя звесткі аб сабе, або звесткі аб іншым суб’екце персанальных даных без згоды апошняга, нясе адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

5. ПАРАДАК І УМОВЫ АПРАЦОЎКІ ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ

5.1. Падставай апрацоўкі персанальных даных з’яўляецца згода суб’екта персанальных даных, за выключэннем выпадкаў, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, калі апрацоўка персанальных даных ажыццяўляецца без атрымання такой згоды.

5.2. Згода суб’екта персанальных даных уяўляе сабой свабоднае, адназначнае, інфармаванае выраз яго волі, з дапамогай якога ён дазваляе апрацоўку сваіх персанальных даных.
Адмова ў дачы згоды на апрацоўку персанальных даных дае права Аператару адмовіць суб’екту персанальных даных у прадастаўленні доступу да Сайтаў і Сэрвісаў Кампаніі.

5.3. Апрацоўка персанальных даных Аператарам, уключае ў сябе наступныя дзеянні з персанальнымі данымі: збор, сістэматызацыю, захоўванне, змяненне, выкарыстанне, абязлічванне, блакіраванне, распаўсюджванне, прадастаўленне, выдаленне, іншыя дзеянні, у адпаведнасць з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

5.4. Спосабы апрацоўкі персанальных даных Аператарам: неаўтаматызаваная апрацоўка персанальных даных; аўтаматызаваная апрацоўка персанальных даных з перадачай атрыманай інфармацыі па інфармацыйна-тэлекамунікацыйных сетках або без такой перадачы; змешаная апрацоўка персанальных даных.

5.5. Захоўванне персанальных даных ажыццяўляецца ў форме, якая дазваляе вызначыць суб’екта персанальных даных, на працягу тэрміну не даўжэй, чым гэтага патрабуюць мэты апрацоўкі персанальных даных, акрамя выпадкаў, калі тэрмін захоўвання персанальных даных устаноўлены заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, дагаворам, заключаным (заключаным) з суб’ектам персанальных даных , у мэтах здзяйснення дзеянняў, устаноўленых гэтым дагаворам.

5.6. Умовай спынення апрацоўкі персанальных дадзеных можа з’яўляцца дасягненне мэт апрацоўкі персанальных даных, заканчэнне тэрміна апрацоўкі персанальных даных, адкліканне згоды суб’екта персанальных даных на апрацоўку яго персанальных даных, а таксама выяўленне неправамернай апрацоўкі персанальных даных.

5.7. Пры апрацоўцы персанальных даных Аператар прымае неабходныя прававыя, арганізацыйныя і тэхнічныя меры па забеспячэнні абароны персанальных даных ад несанкцыянаванага або выпадковага доступу да іх, змянення, блакіравання, капіравання, распаўсюджвання, прадастаўлення, выдалення персанальных даных, а таксама ад іншых неправамерных дзеянняў адносна персанальных даных.

6. МЕХАНІЗМ РЭАЛІЗАЦЫІ ПРАВОЎ СУБ'ЕКТА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ

6.1. Суб’ект персанальных даных мае права адклікаць сваю згоду на апрацоўку персанальных даных шляхам падачы Аператару заявы ў пісьмовай форме, накіраванай заказным паштовым адпраўленнем, або ў выглядзе электроннага дакумента. Заява павінна змяшчаць: прозвішча, імя, імя па бацьку суб’екта персанальных даных; адрас месца жыхарства (месца знаходжання); дату нараджэння; ідэнтыфікацыйны нумар (калі ўказваўся пры дачы згоды або апрацоўка персанальных даных ажыццяўляецца без згоды суб’екта персанальных даных); выклад сутнасці патрабаванні; асабісты подпіс альбо электронны лічбавы подпіс.

Аператар на працягу 15 дзён пасля атрымання заявы спыняе апрацоўку персанальных даных (калі няма падстаў для апрацоўкі, згодна з заканадаўствам), ажыццяўляе іх выдаленне, пры адсутнасці тэхнічнай магчымасці выдалення прымае меры па недапушчэнні далейшай апрацоўкі персанальных даных, уключаючы іх блакіроўку, і паведамляе пра гэта суб’екту персанальных даных у той жа тэрмін.

6.2. Суб’ект персанальных даных мае права атрымаць у Аператара інфармацыю, якая датычыцца апрацоўкі сваіх персанальных даных, з дапамогай падачы Аператару заявы ў парадку, прадугледжаным п. 6.1 гэтых Правілаў. Аператар на працягу 5 рабочых дзён пасля атрымання заявы прадастаўляе суб’екту персанальных даных адпаведную інфармацыю або паведамляе яго аб прычынах адмовы ў прадастаўленні такой інфармацыі.

6.3. Суб’ект персанальных даных мае права патрабаваць ад Аператара ўнясення змяненняў у свае персанальныя даныя ў выпадку, калі яны з’яўляюцца няпоўнымі, састарэлымі або недакладнымі, з дапамогай падачы Аператару заявы ў парадку, прадугледжаным п. 6.1 гэтых правілаў, з дадаткам дакументаў (завераных ва ўстаноўленым парадку копій), якія пацвярджаюць неабходнасць унясення такіх змен. Аператар на працягу 15 дзён пасля атрымання заявы ўносіць змяненні ў персанальныя даныя і паведамляе аб гэтым суб’екту персанальных даных або паведамляе аб прычынах адмовы ва ўнясенні змяненняў.

6.4. Суб’ект персанальных даных мае права атрымаць ад Аператара інфармацыю аб прадастаўленні сваіх персанальных даных трэцім асобам адзін раз у каляндарны год бясплатна, з дапамогай падачы Аператару заявы ў парадку, прадугледжаным п. 6.1 гэтых Правілаў. Аператар на працягу 15 дзён пасля атрымання заявы прадастаўляе суб’екту персанальных даных інфармацыю аб тым, якія персанальныя даныя гэтага суб’екта і каму прадастаўляліся на працягу года, які папярэднічаў даце падачы заявы, або паведамляе яго аб прычынах адмовы ў прадастаўленні такой інфармацыі.

6.5. Суб’ект персанальных даных мае права патрабаваць ад Аператара спынення апрацоўкі сваіх персанальных даных, уключаючы іх выдаленне, пры адсутнасці падстаў для апрацоўкі, з дапамогай падачы Аператару заявы ў парадку, прадугледжаным п. 6.1 гэтых Правілаў. Аператар на працягу 15 дзён пасля атрымання заявы спыняе апрацоўку персанальных даных (калі няма падстаў для апрацоўкі, згодна з заканадаўствам), ажыццяўляе іх выдаленне, пры адсутнасці тэхнічнай магчымасці выдалення – прымае меры па недапушчэнні далейшай апрацоўкі персанальных даных, уключаючы іх блакіроўку, і паведамляе пра гэта суб’екта персанальных даных у той жа тэрмін.

7. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

7.1. Пытанні, якія датычацца апрацоўкі персанальных даных, не замацаваныя ў гэтай Палітыцы, рэгулююцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

7.2. У выпадку, калі якое-небудзь палажэнне Палітыкі прызнаецца супярэчным заканадаўству, астатнія палажэнні, якія адпавядаюць заканадаўству, застаюцца ў сіле і з’яўляюцца сапраўднымі, а любое несапраўднае становішча будзе лічыцца выдаленым/зменай у той меры, у якой гэта неабходна для забеспячэння яго адпаведнасці заканадаўству.

7.3. Аператар мае права па сваім меркаванні змяняць і (або) дапаўняць умовы дадзенай Палітыкі без папярэдняга і (або) наступнага апавяшчэння суб’ектаў персанальных даных. Дзеючая рэдакцыя Палітыкі стала даступная.

error: Content is protected !!